Не повече от 30 минути делят току-що откъснатия и избран грозд от лозята до винарната, където започва подготовката на гроздето за преработка. Селектирането на гроздовете е станало още на лозето, тук се премахват зърната от чепките. За охлаждане на гроздето преди ферментация се използват естествените планински температури в Клисура. Климатичните особености на района позволяват алкохолната ферментация да протича при благоприятна ниска температура, което е много важно за белите вина. През зимата се постига тартартна стабилизация на вината, без да се ползва изкуствен студ. Избата разполага с модерна технологична линия, включваща различно оборудване, което позволява индивидуален подход към всеки един от нашите сортове.

Процес на създаване на виното

IMG_4823
IMG_4795
IMG_4796
IMG_4800