GRAPE HARVEST
10/09- 12/09/21

Flavours of Indonesia in the Valley of Roses

Заедно с посолството на Индонезия в България и фондация ,,За нашите деца‘’ организираме събитието Flavours of Indonesia in the Valley of Roses!

Събитието има за цел да подкрепи уязвимите деца в България, като ще се проведе изложба със специалното участие на индонезийския художник и режисьорът Джей Субиакто. Той ще ни представи своята изложба от 8 снимки в полза на фондация “За нашите деца“. Всички снимки ще бъдат налични за продажба, като общите събрани средства ще бъдат дарени в подкрепа на децата.

Фондация  „За Нашите Деца” е българска неправителствена организация, която 29 години

работи в България, водена от мисията си да осигури развитие и щастливо детство за най-

уязвимите деца в страната. Фондацията предоставя безплатни професионални социални

услуги за деца и семейства в риск в двата най-големи града в страната – София и

Пловдив. Специалистите на фондацията насърчават семействата да се справят с

проблемите и предизвикателствата пред които са изправени, така че да осигури подкрепа

и сигурност в живота на всяко дете и то да остане в семейство или намират най –добрата

алтернатива за деца, лишени от родителска грижа, за да могат да получат възможности

за пълноценното си развитие. От създаването си до сега екипът е подкрепил над 16000

деца и семейства.

Благодарения на визията, последователността и устойчивостта си през 2021г

фондацията разкрива два Комплекса за ранно детско развитие в София и Пловдив. Там

специалистите в различните центрове работят с приемни и осиновители семейства;

родители, които са в риск да изоставят децата си и семейства, които срещат различни

трудности в отглеждането на децата си, както и подкрепа на деца с увреждания и

трудности в развитието.

Работата на специалистите в Комплексите за ранно детско развитие в София и Пловдив,

обръщат внимание на първите и най-важни години от живота на всяко дете – от 0 до 7г.

Доказано първите 3 години са най-значимият период от човешкия живот, в който се

формира мозъка на един човек, която предопределя до голяма степен живота му като

възрастен. Липсата на адекватна и пълноценна грижа в този период е с необратими

последици и води до редица социални и икономически дефицити за самото дете и за

обществото като цяло. Затова инвестициите в ранното детско развитие са с най-висок %

на възвръщаемост и са в основите за едно по-успешно и проспериращо общество

В България над 400 000 деца живеят в риск от бедност и социално изключване.

Всеки ден две деца се изоставят от родителите си, поради бедност, социална изолация или липса

на подкрепа, ако детето е с увреждане. Само за 2020г. в институция са постъпили 408

деца, 345 от тях са до 1г. Това е част от тревожната статистика за голяма част от децата

на България. Въпреки това, има хора, за които най – важната ценност продължава да

бъде семейството и работят активно за съхраняването му. 

Благотворителна фото изложба

Дегустация на вино

Индонезийско меню

НАГОРЕ Top